In mijn werk als communicatietrainer verzorg ik regelmatig trainingen waarbij het thema samenwerken in teams op het programma staat. Over dit thema zijn heel veel boeken geschreven. Ik gebruik diverse theoretische achtergronden tijdens de trainingen. Vaak kennen de deelnemers de theorie, maar is de uitdaging hoe je die inzichten toepast. Eén van de kenmerken van mijn aanpak is het werken in het hier en nu. Ik werk vooral met doe-opdrachten, waarbij we het gedrag wat we dan zien of ervaren bespreekbaar maken.

Het vinden van goede en verrassende oefeningen is vaak een heel gedoe. Tijdens het Grootste Kennisfestival van Nederland 2017 zag ik een geweldige dynamische oefening die door No School in verschillende sessies gegeven werd. Zo simpel, zo eenvoudig, maar o zo creatief. Er waren verschillende pakketten met plankjes waar je al samenwerkend een zitobject van moest zien te maken. Dit vraagt om afstemming, het nemen van besluiten, het opkomen voor eigen ideeën, jezelf aanpassen; kortom heel veel zaken die bij samenwerken komen kijken. Ter plekke heb ik contact gezocht met de bedenkers, SintLucas en Cibap vakschool voor verbeelding (hoe toepasselijk is de naam).

Geen enkel pakketje is hetzelfde. Ik zag het al helemaal voor me: in groepjes van drie a vier deelnemers samen een stoel bouwen, waarop een van de deelnemers ook kan én durft te gaan zitten. De observanten maken aantekeningen. De aantekeningen vormen de basis voor de nabespreking en zie, daar is de koppeling tussen de theorie en de praktijk.

Ik ben nu in het bezit van vier pakketten en zet de oefening met grote regelmaat in. De deelnemers zijn verrast door de eenvoud van de oefening, de hoeveelheid inzichten en de leerpunten die eruit voortkomen. Gedurende de resterende trainingstijd komt de stoel nog diverse malen terug als metafoor. Hoe kun je de samenwerking positief beïnvloeden of juist belemmeren en welke keuzes maak je daarbij. Een mooie combinatie van een creatief idee voor een werkvorm: met de handen bezig zijn, voelen hoe je buik reageert op de samenwerking en later met het hoofd evalueren. Wat is het resultaat van de samenwerking? Met dank aan No School die een werkvorm bedacht heeft die je niet vaak tegen zult komen op een school, maar die je wel veel leert.

Pieter van Bakel
Trainer – bewegingsgenerator
OTV-Son
06-5429 1231

Ik wil meer van dit